วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ตี่จับกีฬาไทย

ตี่จับ
                           
                            ตี่จับ เป็นการละเล่นพื้นบ้านของทุกจังหวัดในภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพ ฯ  ปทุมธานี สิงห์บุรี  อุทัยธานี  ฉะเชิงเทรา ปัจจุบันมีการเล่นกันทุกภาค นิยมเล่นกันในหมู่เด็ก เยาวชน ทั้งผู้หญิง ผู้ชาย
                            อุปกรณ์
                            ใช้สนามที่มีพื้นที่กว้างเรียบพอประมาณ
                            วิธีเล่น
1.             ตีเส้น  1 เส้น เป็นเส้นแบ่งแดน
2.             เริ่มจากการเสี่ยงว่าคนใดจะเป็นตี่จับก่อน
3.             คนที่เป็นตี่จับจะยืนตรงเส้นแบ่งแดน
4.             เมื่อเริ่มต้น คนที่เป็นตี่จับจะต้องออกเสียง ตี่ หรือ หึ่ม ตลอดเวลา
5.             คนที่เป็นตี่จับต้องพยายามแตะฝ่ายตรงข้ามคนใดคนหนึ่ง
6.             ในขณะเดี่ยวกันผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามต้องพยายามจับตัวไม่ให้ผู้นั้นกลับเข้าสู่แดนได้
7.             เมื่อฝ่ายคนที่เป็นตี่ถูกจับตัวได้ ต้องตกเป็นเชลย และให้ฝ่ายตรงข้ามคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตี่จับกลับบ้าง ทำเช่นนี้สลับกัน
8.             กรณีผู้เป็นตี่จับกลับเข้าสู่แดนของตนได้ คนที่ถูกเตะ หรือถูกตัว ฝ่ายตี่ต้องมาเป็นเชลยเช่นกัน
9.             ฝ่ายตี่ต้องพยายามช่วยฝ่ายตนที่ถูกจับเป็นเชลยให้ได้
10.      ให้สลับกัน ตี่ ข้างละ  1 คน ฝ่ายไหนผู้เล่นหมดก่อน ฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายแพ้
กติกา
1.             กำหนดเส้นตรง  1 เส้น เป็นเส้นแบ่งแดน ยาวประมาณ  3 5 เมตร
2.             ให้ลากเส้นตรง  2 เส้น ขนานกัน โดยเส้นแบ่งแดนอยู่กึ่งกลางและขนานกับเส้นตรงทั้ง  2 เส้น ซึ่งมีระยะทางเท่า ๆ กัน (ระยะห่างซึ่งเราเรียกเส้นทั้ง  2 เส้นนี้ว่าเส้นหลัง หรือเส้นเขตเชลย มีความยาวเท่ากันกับเส้นแบ่งแดน)
3.             เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่ม ผู้เป็นตี่ ก้าวข้ามเส้นแบ่งแดนพร้อมทั้งร้อง ตี่ หรือ หึ่ม ตลอดเวลา และต้องพยายามเข้าไปแตะเส้นหลังให้ได้ โดยใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายก็ได้
4.             กรณี ตี่ ไปไม่ถึงเส้นหลัง จะกลับเข้าแดนตนเองไม่ได้ นอกเสียจากผู้เป็น ตี่ แตะฝ่ายตรงข้ามได้ จึงสามารถกลับเข้าสู่แดนตนเองได้
5.             ผู้เล่นเป็น ตี่ ต้องร้อง ตี่ อย่าให้เสียงขาดหายจนกว่าจะผ่านเข้าสู่แดนตนเอง
6.             ถ้า ตี่ ไปไม่ถึงเส้นหลัง และไม่ได้แตะฝ่ายตรงข้าม หรือแตะฝ่ายตรงข้ามได้แต่เสียงขาดหาย ก่อนเข้าแดนตนเอง หรือถูกจับได้จนไม่สามารถกลับแดนตนเองได้ ถือว่าผู้นั้น ตาย  ต้องตกเป็นเชลย

ฝ่ายตรงข้าม โดยยืยหลังเส้นเขตเชลย รอให้เพื่อนที่เป็น ตี่ มาแตะก่อนจึงสามารถกลับแดนตนเองได้
7.             เมื่อเล่นจนฝ่ายตรงข้ามแพ้ ให้ฝ่ายชนะขี่หลังฝ่ายแพ้ จากเส้นหลังของตนไปยังเส้นแดน แล้วเริ่มเล่นใหม่
8.             ให้ผู้เล่นตัดสินกันเอง

                                                                            เขตเชลย              เส้นแบ่งแดน            เขตเชลย
                                                                เส้นหลัง                                                เส้นหลัง ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น