วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การเตะ

            การเตะ
            การเตะ หมายถึง การใช้เท้าตั้งแต่หัวเข่าลงไปจนถึงปลายเท้า โดยเหวี่ยงเท้าไปปะทะเป้าหมาย โดยวิธีโค้ง เฉียง หรือทางตรงจากพื้นขึ้นไปเรียกว่า การเตะ
            การเตะ แบ่งออกเป็น  4 ชนิด คือ
            1. เตะตรง หมายถึง การเตะให้วิถีทางของเท้าขึ้นตรงจากพื้นสู่เป้าหมาย หรือตั้งเป็นมุมฉากกับพื้น เป้าของการเตะก็คือ บริเวณท้องน้อย ลิ้นปี่ หน้าอก ปลายคาง ใบหน้า ซึ่งการเตะตรง แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
                  1.1 เตะตรงหน้า หมายถึง การใช้เท้าหน้าเตะตรงให้วิถีทางของเท้าขึ้นตรงจากพื้นสู่เป้าหมาย หรือตั้งเป็นมุมฉากกับพื้น เป้าหมายของการเตะก็คือ บริเวณท้องน้อย ลิ้นปี่ หน้าอก ปลายคาง ใบหน้า
                  1.2 เตะตรงหลัง หมายถึง การใช้เท้าหลังเตะตรงให้วิถีทางของเท้าขึ้นตรงจากพื้นสู่เป้าหมาย หรือตั้งเป็นมุมฉากกับพื้น เป้าหมายของการเตะก็คือ บริเวณท้องน้อย ลิ้นปี่ หน้าอก ปลายคาง ใบหน้า
            2. เตะเฉียง หมายถึง การเตะเฉียงจากพื้นสู่เป้าหมาย ขาเหยียดตรง เอนลำตัวไปด้านหลังเล็กน้อยเพื่อถ่ายน้ำหนักจากสะโพก ลำตัว สู่เท้า เป้าหมายบริเวณชายโครง ลำตัว ปลายคาง และก้านคอ การเตะเฉียง แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
                  2.1 เตะเฉียงหน้า หมายถึง การเตะด้วยเท้าหน้าเฉียงจากพื้นสู่เป้าหมาย ขาเหยียดตรง จะหงายหน้าแข้งขึ้นหรือค่ำหน้าแข้งลงก็ได้ขึ้นอยู่กับเป้าหมาย การเตะเฉียงหน้าให้เอนลำตัวไปด้านหลังเล็กน้อยเพื่อถ่ายน้ำหนักจากสะโพก สู่เท้า เมื่อเท้าถูกเป้าหมายให้เน้นที่เท้ากับเป้าหมาย
                  2.2 เตะเฉียงหลัง หมายถึง การเตะด้วยเท้าหลังเฉียงจากพื้นสู่เป้าหมาย ขาเหยียดตรง จะหงายหน้าแข้งขึ้นหรือค่ำหน้าแข้งลงก็ได้ขึ้นอยู่กับเป้าหมาย การเตะเฉียงหลังให้เอนลำตัวไปด้านหลังเล็กน้อยเพื่อถ่ายน้ำหนักจากสะโพก สู่เท้า เมื่อเท้าถูกเป้าหมายให้เน้นที่เท้ากับเป้าหมาย
            3. เตะตัด หมายถึง การเตะที่มีวิถีเฉียงขึ้น หรือโค้งขึ้นแล้วตัดขนานลงไปกับพื้น หรือตัดลงสู่พื้น และตัดเป็นเส้นตรง โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
                  3.1 เตะตัดล่าง หมายถึง การเตะที่มีวิถีโค้งขึ้นเล็กน้อยแล้วตัดขนานกับพื้น หรือตัดลงสู่พื้น หรือตัดเป็นเส้นตรง เป้าหมายอยู่ตั้งแต่ระดับโคนขาลงมา ที่ข้อเท้า ข้อเข่า ต้นขา
            3. เตะตัด หมายถึง การเตะที่มีวิถีเฉียงขึ้น หรือโค้งขึ้นแล้วตัดขนานลงไปกับพื้น หรือตัดลงสู่พื้น และตัดเป็นเส้นตรง โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
                  3.1 เตะตัดล่าง หมายถึง การเตะที่มีวิถีโค้งขึ้นเล็กน้อยแล้วตัดขนานกับพื้น หรือตัดลงสู่พื้น หรือตัดเป็นเส้นตรง เป้าหมายอยู่ตั้งแต่ระดับโคนขาลงมา ที่ข้อเท้า ข้อเข่า ต้นขา
                  3.2 เตะตัดกลาง หมายถึง การเตะที่มีวิถีโค้งขึ้นเล็กน้อยแล้วตัดขนานกับพื้น หรือตัดลงสู่พื้น หรือตัดเป็นเส้นตรง เป้าหมายอยู่ตั้งแต่ระดับโคนขาขึ้นไป ที่หน้าขา เอว ชายโครง
                  3.3 เตะตัดบน หมายถึง การเตะที่มีวิถีโค้งขึ้นเล็กน้อยแล้วตัดขนานกับพื้น หรือตัดลงสู่พื้น หรือตัดเป็นเส้นตรง เป้าหมายอยู่ตั้งแต่ระดับชายโครงขึ้นไป ที่ท้อง หน้าอก ก้านคอ
            4. เตะกลับหลัง หรือจระเข้ฟาดหาง หมายถึง การหมุนตัวหันหลังให้คู่ต่อสู้แล้วเหวี่ยงขาที่วางอยู่ด้านหลังให้ส้นเท้าปะทะเป้าหมาย เป้าหมายของการเตะกลับหลัง คือ บริเวณหน้าอก ท้อง ใบหน้า คอ ปลายคาง
            5. การเตะกด หรือนาคาขนดหาง เป็นการเตะบนเมื่อเท้าลอยสูงสุดแล้วกดปลายเท้าและหน้าแข้งลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายที่ท้ายทอย ก้านคอ ขมับ หน้าอก ท้อง หลัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น