วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

วิ่งตีวงล้อหรือขอบกระด้งกีฬาไทย

วิ่งตีวงล้อหรือขอบกระด้ง

        ประเภทเดี่ยว  หรือประเภททีม   5  คน
        สนาม  ระยะทางประมาณ  25 30 เมตร
        อุปกรณ์
1.             เก้าอี้  1 ตัว ต่อทีม
2.             วงล้อ
3.             ขอบกระด้ง  ตามจำนวนผู้เล่น
วิธีเล่น
1.             จัดเก้าอี้ห่างจากเส้นเริ่มประมาณ  25 30 เมตร และระยะห่างระยะทีมประมาณ  1 2 เมตร
2.             ให้ผู้เล่นยืนเข้าแถวตอนลึกหลังเส้นเริ่มต้น (ซึ่งจะใช้เป็นเส้นเริ่มต้นและเส้นชัย)
3.             เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มเล่น ให้ผู้เล่นคนแรกหยิบวงล้อหรือขอบกระด้งแล้วใช้มือตีขอบวงล้อหรือกระด้งให้หมุนไปข้างหน้า ไปอ้อมเก้าอี้ แล้วกลับมาส่งต่อให้ผู้เล่นคนต่อไปที่เส้นเริ่มต้นให้เร็วที่สุด
4.             ให้ผู้เล่นคนต่อไปทำตามจนครบทุกคน
กติกา
1.             ขณะวิ่งให้ผู้เล่นใช้มือตีวงล้อหรือขอบกระด้ง ห้ามถือวิ่งไปส่งให้ผู้เล่นคนต่อไป
2.             ผู้เล่นแต่ละคนต้องใช้มือตีวงล้อหรือขอบกระด้งไปอ้อมเก้าอี้ แล้วตีกลับไปที่เส้นเริ่มต้นให้เร็วที่สุด
3.             ผู้เล่นคนสุดท้ายของทีมใดถึงเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะ
4.             การเล่นประเภทเดี่ยว คนใดมาถึงเส้นชัยก่อเป็นผู้ชนะ


*********************************************


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น